Oznaczanie GTU dla towarów

01 lipca 2020 r. (nowy termin 1 października 2020 r.) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pliku JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K). W nowym formacie zobowiązano podatników do obowiązkowego oznaczania symbolem GTU pozycji sprzedażowych.

W programie Small Business można przyporządkować GTU do towarów na dwa sposoby:

  1. Skojarzenie GTU z grupami towarowymi
  2. Przypisanie indywidualnie GTU do każdego towarów w magazynie

 

Skojarzenie GTU z grupami towarowymi

Ta opcja zajmuje zdecydowanie dużo mniej czasu. Nie deklarujemy GTU dla każdego towaru z osobna, ale przypisujemy je do całej grupy towarowej (oczywiście o ile te grupy są wykorzystywane w programie i przypisane do produktów). W okienku definicji grup (CTRL-M w magazynie) pojawiła się możliwość zdefiniowania domyślnego GTU dla grupy.

 
Rys.1. Oznaczanie GTU dla grup towarowych.

Gdyby jednak niektóre z produktów w danej grupie miały mieć inną klasyfikację, to dla tych wybranych towarów możemy ją zdefiniować tak, jak to opisano w kolejnym punkcie.

Pozostałe towary, które nie mają zdefiniowanego indywidualnego GTU w magazynie, po pobraniu do dokumentu sprzedaży otrzymają taki GTU, jak grupa towarowa, do której należą.

 

Przypisanie indywidualnie GTU do każdego z towarów

Choć kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13) i nie mają zastosowania do nabyć, to jednak już na etapie nabycia możemy przydzielić poszczególnym towarom kody GTU, np.:


Rys.2. Oznaczanie GTU dla towaru bezpośrednio na dokumencie dostawy (faktura zakupu, PZ, PW)

 

Oczywiście oznaczanie towarów można również przeprowadzić bezpośrednio w magazynie:


Rys.3. Oznaczanie GTU dla towaru bezpośrednio w magazynie.